Ávvir 2024-04-12 sida 13

Ávvir 2024-04-12 sida 13 är en sida i utgåvan Ávvir 12.04.24. PDF filen av sidan har storleken 1 857,35 kB. Den föregående sida i denna utgåvan är Ávvir 12.04.24 side 12. Den nästa sidan i denna utgåvan är Ávvir 12.04.24 side 14. Den första och sista sidan i denna utgåvan i arkivet är respektive Ávvir 12.04.24 side 1 Ávvir 12.04.24 side 20.

Publikationen Ávvir är en tidning och publiceras av förlaget Ávvir. Den första och sista utgåvan av denna publikation i arkivet är Ávvir 06.02.08 respektive Ávvir 19.07.24.

Arkivet till Ávvir innehåller 7356 utgåvor som representerar 130337 sidor. Alla utgåvorna är indexerade i vårat sökbara arkiv.